Bankkonto:

 2267 0806 558 036

Bestyrelse:

 Formand:                                   Kasserer:

 Karin Darum                               Birgith H. Jørgensen

Æblevænget 31                            Æblevænget 19

8520 Lystrup                                8520 Lystrup

tlf.: 3027 3029                              tlf.: 8622 0880

email: karin_darum@hotmail.com  email: abjoergensen19@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:

Vibeke Øbom       Pia Odgaard            Leif  S. Nielsen     Anette Bjerre

Æblevænget 32   Æblevænget 28       Æblevænget 44    Æblevænget 24

8520 Lystrup       8520 Lystrup           8520 Lystrup       8520 Lystrup

tlf.: 2648 2260     tlf.: 8622 8760        tlf.: 4018 6898     tlf.: 2873 2673

Velkommen til Grundejerforeningen Æblevængets hjemmeside.

Grundejerforeningen blev etableret i 1978 og består af 43 parceller, hvor der er opført Jens P. Koch typehuse

Du kan finde de fleste oplysninger til brug i foreningen under de respektive faner.

Nogle informationer er vedhæftet som pdf-fil.

Man skal bruge det gratis program Adobe Reader til at se dem.

Det kan bl.a. hentes ved at følge dette link: http://get.adobe.com/dk/reader/

Seneste nyt
(07.05.2018) Så er referatet fra generalforsamlingen

lagt på nettet.


(22.02.2018) Du kan se al dokumentation som er

sendt ud i forbindelse med generaforsamlingen.(10.08.2017) Her kommer lige et par indlæg om parkering og snerydningsnerydning.


(16.04.2017) Så er referatet fra generalforsamlingen på nettet.


(07.03.2017) Hvis du vil vide noget om snerydning, kan du finde et link under "retningslinier...".